Arctic Center of Energy

Ett världsledande centrum för integration av utbildning och industrinära forskning för att stödja samhällets energiomställning.

Ett internationellt kompetenscenter i världsklass

ACE är ett samverkanscentrum för det hållbara samhällets energiomställning. Bakom den gemensamma satsningen står Luleå tekniska universitet, Northvolt, RISE, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun.

Under kommande tre år storsatsar parterna för att tillsammans bygga upp ett internationellt kompetenscenter

Lärande, forskning och transfomation

ACE fokuserar på forskning och projekt längs hela batterivärdekedjan för att stödja samhällets omställning till en hållbar och elektrifierad energiförsörjning. Här utvecklas nya innovativa arbetssätt, lösningar och teknologier för en hållbar energiomvandling. Vi har en central roll för att säkrar och sprider ny kunskap som möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle.

På ACE utvecklas och testas även nya pedagogiska modeller och plattformar för alla utbildningsnivåer kopplade till elektrifiering av samhället.

Pågående projekt

Elektrifiering av allt annat
Elektrifiering av tunga transporter
Nya metoder för att uppskatta acceptansgräns i elnät
Nordens första teststräcka för eVTOL

Kontakta oss