Visionen för Arctic Centre of Energy (ACE) är att vara ett världsledande centrum för integration av utbildning och forskning för att stödja samhällets energiomställning. Genom forskning och aktiva projekt arbetar vi med hela batterivärdekedjan och samhällets omställning till en hållbar och elektrifierad energiförsörjning samt de kompetensbehov som krävs för att detta ska hända. ACE är ett centrum för lärande, forskning och transformation.

Partnerskapet arbetar med fokus på utbildning, livslångt lärande och forskning kring framtidens hållbara energilösningar som kan bidra till att möjliggöra en hållbar global omvandling.

ACE har ambitionen att:

  • Utveckla norra Sverige som en global ledare för nya innovativa arbetssätt, lösningar och teknologier för hållbar energiomvandling genom ökad elektrifiering baserad på förnybar energi.
  • Säkra och sprida kompetens, kunskap och kompetens för omställningen till ett samhälle (t.ex. transporter, industri och byggnader) med ett förnybart energiförsörjningssystem.
  • Utveckla, testa och bevisa innovativa pedagogiska modeller och plattformar för integration av utbildning på alla nivåer relaterade till elektrifiering av samhället.